G1000University

5 september 2019

De Witte Vlinder, Van Galenstraat 30, Amersfoort, Nederland

Op 5 september vindt in Amersfoort de G1000University 2019 plaats. De 5e editie heeft als thema ‘Deliberatie: van participatie naar zeggenschap!’. Het programma bestaat uit een combinatie van sprekers, workshops, ’open space’ en een panel.

We besteden aandacht aan deliberatie in Nederland, aan deliberatie in Europa en we bundelen onze ideeën voor de toekomst. Het programma met meer informatie vind je op de website.

Sprekers
Herman Tjeenk Willink zal de aftrap voor het programma geven.
Anne-Marie Spierings, gedeputeerde in de Provincie Noord-Brabant en partijvoorzitter van D66, deelt haar ervaringen als bestuurder met het ‘bottom-up’ formuleren van beleid.
Geerten Boogaard, hoogleraar Thorbecke-leerstoel, zal deliberatie in Nederland in context plaatsen.

Workshops: deliberatie nationaal en internationaal
Naast de presentatie van ervaringen met een aantal Nederlandse deliberatieve projecten presenteren we drie actuele buitenlandse projecten: uit Madrid, Frankrijk en Ostbelgien.

We hopen dat jij net zoveel zin hebt in dit programma als wij en we kijken er naar uit om op 5 september met je in gesprek te gaan.

aanmelden
Barbara Wilschut
Joachim Kost MSc
Han van Geel