Discussiemiddag ‘Diversiteit in de inclusieve stad’

6 juni 2019

Hogeschool Inholland Rotterdam, Posthumalaan 90, Rotterdam, Nederland

In veel steden bestaat er geen getalsmatige meerderheid meer van één bevolkingsgroep. Bij deze alledaagse diversiteit worden in politiek en media regelmatig positieve en negatieve beelden geschetst. De meningen onder bewoners lopen ook uiteen. Bijvoorbeeld over het opvangen van asielzoekers, over het wel of niet bestaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en over het toewijzen van sociale huurwoningen aan kwetsbare huishoudens. De rol en ervaringen van professionals die dagelijks werkzaam zijn in de leefwereld van die diverse stad komen minder vaak in beeld. Hoe gaan zij om met zaken als emancipatie, uitsluiting en onbegrip over elkaars achtergronden? En hoe kunnen zij meer verbinding creëren tussen verschillende bevolkingsgroepen, zodat men minder langs elkaar heen leeft en werkt?

Op donderdag 6 juni laten tijdens een discussiemiddag diverse professionals en onderzoekers zien hoe zij en anderen omgaan met diversiteit en hoe in de praktijk wordt gewerkt aan een inclusieve stad. Sprekers zijn:

aanmelden
Barbara Wilschut
Joachim Kost MSc
Han van Geel