Congres Pluk het geluk in Tiel

28 maart 2019

Schouwburg & Filmtheater Agnietenhof, Sint Agnietenstraat, Tiel, Nederland

Gemeenten hebben een belangrijke rol in het welbevinden van inwoners. Hoe groot is die rol eigenlijk en waar is winst te behalen? En hoe maak je als gemeente sturen op geluk concreet onderdeel van je ambities en beleid? Hoe kunt u als wethouder, raadslid of beleidsmedewerker concreet aan de gang?

Belangrijke geluksbepalers zijn gezondheid, geld, verbondenheid en of je je weg vindt in de informatiewirwar die dagelijks op je afkomt (taal en laaggeletterdheid). Aan de hand van deze thema’s krijgt u op het congres Pluk het geluk in Tiel praktijkvoorbeelden en concrete handvatten om ook in uw gemeente geluk onderdeel te maken van uw programma.

Het congres is interessant voor beslissers en beleidsmakers bij gemeenten, maatschappelijke organisaties en (semi)overheidsorganisaties.

aanmelden
Pluk-het-geluk-Algemeen
Veerle Broekaart
Freya Pijnenborg
Hylke J.A.S. Tromp