Movisie: Bewonersinitiatieven: voor wie en door wie?

22 november 2018

Huis van Compassie, Groenestraat 170, Nijmegen

Buurtinitiatieven brengen de buurt bij elkaar. Ze helpen bijvoorbeeld wijkbewoners met financiële problemen of laten vluchtelingen kennismaken met hun nieuwe omgeving. Hoe kan de lokale samenwerking tussen initiatieven die sociale uitsluiting voorkomen en gemeenten versterkt worden? Deel je kennis en ervaringen op 22 november in Nijmegen.

Uit een verkenning van Movisie blijkt dat er in Nederland volop buurtinitiatieven of kleinschalige vrijwilligersorganisaties zijn die sociale uitsluiting van buurtbewoners willen voorkomen. Deze praktijken richten zich op mensen die worden uitgesloten op basis van min of meer onveranderbare factoren zoals gender, leeftijd, religie, seksuele voorkeur, etniciteit en handicap of veranderbare factoren zoals armoede, opleiding, identiteit of vervreemding.

Deze initiatieven spelen een steeds grotere rol in de samenleving, vooral omdat er flink bezuinigd is op het opbouwwerk en zorg- en welzijnsorganisaties. Een van de belangrijkste uitdagingen van buurtinitiatieven is de samenwerking op lokaal niveau. Hoe kan de samenwerking tussen gemeenten en initiatieven in de buurt versterkt worden? Zowel gemeenten als initiatieven in de wijk lopen in de samenwerking tegen bepaalde dilemma’s aan. Tijdens deze bijeenkomst gaan we in op deze dilemma’s en onderzoeken we hoe je in vertrouwen kunt samenwerken. Ook delen we goede voorbeelden en kunnen bewonersinitiatieven en gemeenten met elkaar ervaringen uitwisselen.

aanmelden
Andries Faber
Steven Gerritsen
(Fb) Djodjie Ca Rinsampessy