Aan de slag met samensturing

11 januari 2018

Pakhuis De Zwijger, Piet Heinkade, Amsterdam, Nederland

Zelf een buurthuis beheren is een ambitie van velen. Buurtbewoners willen meer invloed op de programmering van hun buurthuis. Combiwel wil samensturing inzetten om de behoeften van Amsterdammers centraal te stellen. Voor zowel de lokale als landelijke politiek is zelfbeheer een verleidelijk middel om vorm te geven aan de participatiesamenleving. Maar zelfbeheer gaat niet vanzelf. Met samensturing kunnen we praktisch invulling geven aan zelfbeheer. Met deze intensieve vorm van samenwerken staan bewoners aan het roer, en is er ruimte voor de inbreng van professionals. Tijdens deze bijeenkomst gaan wetenschappers, buurtwerkers, buurtbewoners, locatieleiders en beleidsmakers op zoek naar handvatten om samensturing vorm te kunnen geven.

aanmelden
Rene Kerkwijk
Peter van Kessel
Rody Poelhuis